Ukazała się już książka pt. „Dzieje parafii pw. św. Doroty w Przyrowie 1369-2019”.

Z książki poprzedzonej „Słowem” ks. abpa Stanisława Nowaka możemy dowiedzieć się jak powstała nasza parafia. Opisane zostały m. in. kościoły, kaplica, cmentarze, krzyże i figurki przydrożne. Przybliżono sylwetki proboszczów oraz innych duchownych pracujących w parafii. Ponadto opisany został udział zakonów (bernardyni i dominikanki) w życiu parafialnym. Przedstawione zostały również aspekty życia religijnego parafii. W książce znajduje sie wiele fotografii, map, planów i tabel. Ponadto w „Aneksach” przypomniane zostały uroczystości związane z Jubileuszem parafii. Zamieszczone zostały też wybrane teksty źródłowe w oryginalnym zapisie. Książkę można nabyć w parafii. Cena – 60 zł.

Parafia Świętej Doroty DM w Przyrowie

Obecny kościół, wybudowano w latach 1908-11 staraniem ks. Edwarda Bendkowskiego, a aktu uroczystego poświęcenia (konsekracji) dokonał 29.10.1911 r. biskup Stanisław Zdzitowiecki. W ostatnich latach podjęto trud odświeżenia świątyni.

Kościół Świętego Mikołaja

Kościół p.w. św. Mikołaja zlokalizowany został na gruntach wsi Komorowo wchodzących ówcześnie w skład obszaru miejskiego Przyrowa (lokowanego jako miasto w 1369 roku na mocy przywileju Króla Kazimierza Wielkiego).