Parafia Świętej Doroty DM w Przyrowie

Obecny kościół, wybudowano w latach 1908-11 staraniem ks. Edwarda Bendkowskiego, a aktu uroczystego poświęcenia (konsekracji) dokonał 29.10.1911 r. biskup Stanisław Zdzitowiecki. W ostatnich latach podjęto trud odświeżenia świątyni.

Kościół Świętego Mikołaja

Kościół p.w. św. Mikołaja zlokalizowany został na gruntach wsi Komorowo wchodzących ówcześnie w skład obszaru miejskiego Przyrowa (lokowanego jako miasto w 1369 roku na mocy przywileju Króla Kazimierza Wielkiego).