Rys historyczny

Parafia, której teren najprawdopodobniej wyłączono z parafii lelowskiej, istniała na początku XIV wieku. Jej siedziba była usytuowana we wsi Komorów przy drewnianym kościele św. Mikołaja. Gdy miejscowość tę Kazimierz Wielki włączył do powstającego miasta Przyrowa (w połowie XIV w.) wówczas świątynią parafialną został kościół św. Doroty mający lepsze położenie. Po wybudowaniu nowego kościoła, stary drzewiany został rozebrany.

Obecny kościół, wybudowano w latach 1908-11 staraniem ks. Edwarda Bendkowskiego, a aktu uroczystego poświęcenia (konsekracji) dokonał 29.10.1911 r. biskup Stanisław Zdzitowiecki. W ostatnich latach podjęto trud odświeżenia Świątyni.

Dawny kościół św. Mikołaja w nieistniejącej wsi Komorowie dotrwał do XV/XVI w. Na jego miejscu wybudowano na początku XVI stulecia nowy. W latach 2009-2010 został on wyremontowany (dach i elewacja). Ks. Czesław Kabała wzniósł także kaplicę mszalną w Bolesławowie, którą poświęcił 5.04.1992 r. biskup Tadeusz Szwagrzyk.

Na terenie parafii, we wsi Święta Anna, istnieje klasztorny kościół p.w. św. Anny zbudowany w 1609-1668 r. przez starostę olsztyńskiego, dla ojców bernardynów. Po kasacie klasztoru przez władze carskie w 1864 r. w zabudowaniach, odnowionych w latach 1881-88, osiadły siostry dominikanki.

Proboszczowie

1925 - 1935

ks. Stanisław Grzywak

1935 - 1957

ks. Józef Krzyżanowski

1957 - 1974

ks. Wincenty Szymczyk

1974 - 1975

ks. Czesław Kempa

1974 - 1980

ks. Józef Bołdys (p.o.)

1980 - 1981

ks. Jan Krawiec

1981 - 2004

ks. kan. Czesław Izydor Kabała

2004 - 2012

ks. kan. Tomasz Fabian Wrona

2012 - 2019

ks. kan. Antoni Kaczmarek

2019 -

ks. Paweł Lesiakowski