Cmentarz w Przyrowie

W ostatnim czasie podjęliśmy wysiłek wprowadzenia pełnej inwentaryzacji naszego cmentarza. Został on podzielony na kwatery (obszary wielu grobów oddzielone alejkami) a w obrębie kwatery każdy grób otrzymał swój unikatowy numer. Wszystkie groby sfotografowano i opisano w specjalnej bazie danych, dostępnej na tej stronie. Ma to na celu m.in. umożliwienie odnalezienia grobu przez dalszych krewnych , przyjaciół i znajomych. Ułatwi to również prowadzenie prac porządkowych i racjonalne wykorzystywanie dostępnego miejsca dla pochówku zmarłych.

W związku z tym proszę wszystkich właścicieli grobów o kontakt z kancelarią parafialną w sprawie potwierdzenia bądź aktualizacji swoich danych osobowych. Apeluję o to, byśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za porządek na cmentarzu, jak również o niepodejmowanie „na własną rękę” – bez porozumienia z kancelarią – żadnych prac przy grobach.

Serdecznie dziękuję za zrozumienie i wciąż napływające dowody troski o naszą parafię, za każde dobre słowo, których jest coraz więcej, za życzliwość dla podejmowanego trudu.

Wyszukiwarka zmarłych